galaxies union spacecraft GALAXIES UNION Uzay Bilimlerini Araştırma Üye Ol Üye Girişi
Bu Alana Reklam Verin!

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası www.galaxiesunion.com olarak Gizliliğinize önem veriyor, saygı duyuyoruz web sitemizde geçirdiğiniz süre içerisinde bunu sağlamak için büyük özen gösteriyoruz.

Bilgi Toplama

Hemen Hemen Bütün Web sitelerinde olduğu gibi www.galaxiesunion.com’da Websitemin istatiklerini kontrol etmek için Google Analytics kullanmaktayım.
Bu içindir ki web sitemizde geçirdiğiniz süreden,giriş yaptığınız cihazdan,sitemizde bulunduğunuz sayfalardan haberimiz olmaktadır.

Reklamlar

www.galaxiesunion.com web sitemizde diğer Şirketlerin Reklamlarını yayınlayan google adsense reklamları ileride yayınlanabilir.
Bu reklamlar sizlerin tarayıcı geçmişine göre çıkmakta. Reklamlar Çerez bilgileri içerebilir ve Reklamveren Şirket tarafından bu Çerezler toplanılabilir.
Bu konuda bir bilgimiz yoktur. www.galaxiesunion.com ileride Google Adsense ile çalışabilir.
Gerekli bilgiler için Google’ın Gizlilik Sözleşmesini mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

Çerezler

Web sitesi www.galaxiesunion.com sizin cihazınızın depolama alanına yerleştirdiği bir yazı dosyasıyla,
Kullanıcıya kolaylık sağlamak için Çerez kullanılabilir.
Ayrıca www.galaxiesunion.com web sitemizde bulunan Reklamlar aracılığıyla Reklam Verilerin Çerezleri kullanılabilir.
Eğer siz istemezseniz bu çerezleri Tarayıcı ayarlarından engelleyebilirsiniz.

İç Bağlantılar

www.galaxiesunion.com web sitemiz içerisinde beğenebileceğinizi düşündüğüm yayınların linklerini paylaşmaktayım.
Site içi bağlantıların tamamından ben sorumluyum.

Dış Bağlantılar

www.galaxiesunion.com farklı sitelere yönlendiren linkler vermekte. Site dışı verdiğim linklerden sorumlu değilim.
Burada bahsedilen link verme işlemi Hukuki olarak “Atıfta Bulunma” olarak anılmaktadır.

İletişim

www.galaxiesunion.com ile iletişime geçmek için [email protected] adresine email gönderin yada İletişim sayfasını ziyaret ediniz.

www.galaxiesunion.com web sitemiz Google’ın bir hizmeti olan blogger tarafından yayınlanmaktadır. Blogger’ın gizlilik politikası ilkeleri web sitemizde aynen geçerlidir.

Detaylı Bilgi İçin : https://policies.google.com/technologies/partner-sites adresini ziyaret edin

 

Biz Kimiz?

Adım Cem SAYDIR. Sivaslıyım. Lise mezunuyum. 2003 yılından bu yana uzaylılar, yıldızlar, galaksiler, uzay teknolojileri hakkında araştırmalar yapmaktayım.
İnternet Dünyası’na baktığımda uzaylılar hakkında yeterli miktarda Türkçe kaynak yok. Olanların da hepsi birkaç yıl öncesine ait makaleler.
Bende bu durumun eksikliğini fark ederek güzel bir Blog sitesi açmaya karar verdim.

Bu Blogda:

Uzaylılar ile iletişim kurmak isteyip yeterli bilgi ve kaynağa sahip olamayanlar.
Uzaylılar Kimdir ? Nasıl İletişim Kurulur ? Merak Edenler
Uzaylılar hakkında paylaşımlar ve güncel haberler
Galaksiler, yıldızlar, gezegenler, kosmoz uzay teknolojileri
Ve daha fazlası… Bu Blogdan faydalanabilirler.

Benimle iletişime kurmak için İLETİŞİM Sayfasını kullanabilirsiniz, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.


Hangi bilgileri topluyoruz?

Hemen Hemen Bütün Web sitelerinde olduğu gibi www.galaxiesunion.com’da Websitemin istatiklerini kontrol etmek için Google Analytics kullanmaktayım.
Bu içindir ki web sitemizde geçirdiğiniz süreden,giriş yaptığınız cihazdan,sitemizde bulunduğunuz sayfalardan haberimiz olmaktadır.


Kişisel veriler ve hassas kişisel verilerle ilgili olarak kullanıcıya ilgili tanımları sağlamak isteyebiliriz.


Kişisel bilgileri nasıl kullanırız?


Web sitesi www.galaxiesunion.com sizin cihazınızın depolama alanına yerleştirdiği bir yazı dosyasıyla,
Kullanıcıya kolaylık sağlamak için Çerez kullanılabilir.
Ayrıca www.galaxiesunion.com web sitemizde bulunan Reklamlar aracılığıyla Reklam Verilerin Çerezleri kullanılabilir.
Eğer siz istemezseniz bu çerezleri Tarayıcı ayarlarından engelleyebilirsiniz.


Lütfen bu listenin kapsamlı olmadığını unutmayın. Kişisel verileri işlediğiniz tüm amaçları kaydetmemiz gerekecektir.

 

 

KVKK Açık Rıza Metni

6698 Sayılı KVK Kanununun 3. Maddesinde; Açık rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre açık rızanın üç unsuru vardır: 724 Web LTD. www.galaxiesunion.com web sitesi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
724 Web Ltd www.galaxiesunion.com (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu
ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması,
ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama,
reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi
amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini,
kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini,
yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini;
yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına),
kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine,
anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve
bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.
Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici
gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.galaxiesunion.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını 724 Web Ltd. Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi
tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.
Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına,
gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni,
Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;
Kabul Ediyorum [X]

Kabul Etmiyorum [ ]


Veri Sahibi

Adı Soyadı :………………………………………………………….
Tarih :………/……../………………


İmza :……………………………….